Lejebetingelser  

Autocamperen må kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagen har haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år.
Autocamperen må kun føres af personer, som har forvist deres kørekort, alle fører skal stå på lejekontrakten.
Såfremt kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet, betragtes autocamperen som uafhentet, og afbestillingsbetingelserne træder i kraft.

Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til.

 

Udstyr:

Dette inkluderer nødvendigheder til optimalt brug af autocamperen, som eksempelvis strømkabel, adopter
til 220 V, vandslange, kiler, advarselstrekant samt instruktionsmanualer. Autocamperen er udstyret med
ferskvandstank, bruser, kemisk kassettetoilet, GPS-sender, 3 gaskogeblus,
køleskab og fryser til 12V, 230V og gas, varmeanlæg i beboelseskabinen og aircondition i
bildel og bodel. Cykelholder med plads til 3 cykler.
5 selepladser.

 

Bestilling og betaling:

Ved reservation mere end en måned før leje betales depositum, lejen betales en måned før lejeperiodens start.

Ved reservation mindre end en måned før lejeperiodens start betales depositum og lejen med det samme.

Ved reservation af autocamper får lejer tilsendt eller udleveret bekræftelse samt lejebetingelser.

Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet.

Depositum:

I forbindelse med leje af autocamper indbetales et depositum på 8.000 DKK senest 8 dage efter bestilling.

Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, afgifter, skader, m.v. Depositum refunderes 3 mdr. efter aflevering af autocamperen, da vi erfaringsmæssig kan modtage bøder, afgifter og lignende op til 3 mdr. efter endt lejeperiode.

 

Afbestilling og forkortelse af lejeperioden:

Ved afbestilling indtil 8 mdr. før udleveringsdagen refunderes det eventuelt indbetalte depositum samt det fulde lejebeløb der er betalt.  Ved afbestilling indtil 3 mdr. før udleveringsdagen refunderes det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet på nær 2.000 DKK pr. uge. Ved afbestilling 2 mdr. før udleveringsdagen hæfter Lejer for den fulde leje, såfremt autocamperen ikke kan udlejes til anden lejer i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet på nær 4.000 DKK pr. uge.

 

Lejeperiode:

Medmindre andet er aftalt direkte med udlejer, vil lejeperioden være i hele uger (7 nætter). Udlevering foregår fredag i tidsrummet 12.30 – 13.30, men kan rykkes til tidligere/senere, hvis logistikken tillader det.
Aflevering foregår fredag 8.00 – 9.30. Lejer kan med fordel aftale et mere præcist tidspunkt for udlevering og aflevering med udlejer, da der således forhindres mest mulig ventetid.
I højsæsonen kan der forekomme ekstraordinær ventetid ved udlevering

 

Udlevering:

Ved udlevering laves der sammen med lejer en gennemgang samt instruktion i brugen af autocamperen, hvorefter udleveringsrapporten underskrives af såvel lejer som udlejer. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet efterfølgende. Beregn ca. 45 min. til udlevering.

  

Startpakken:

Denne inkluderer instruktion af autocamperens vigtigste funktioner i forbindelse med udlevering, 1 fyldt gasflaske,  sanitetstabs samt toiletpapir til kemisk toilet, campingbord og 4 stole.

Gennemgang af autocamper ved aflevering samt udvendig vask. Lejer opkræves for erstatning af ødelagt eller bortkommet udstyr, m.v. Der afregnes forbrug som modregnes inden depositum tilbagebetales.

 

Under rejsen:

Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, diesel, AdBlue og andet, der kan have betydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelser. Læs selv mere om selvrisiko under særskilt afsnit.

Ved skader på bil / indbo skal Udlejer kontaktes på tlf. 75505059 eller autoclaus@autoclaus.dk hurtigst muligt og gerne med billeder af skade.

 

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen

Husdyr:

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.

 

Trafikforseelser:

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer
(herunder administration på 500 DKK pr. forseelse), hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum

 

Broafgifter:

Bilen er tilmeldt nummerpladeskanning, aftal med udlejer hvis turen går over broerne.

(Der er rabat på Storebælt, afregning for broafgiftsker til udlejer)

 

Småskader:

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Efter aftale med udlejer kan lejer indkøbe nye og mindre reservedele for op til 1.000 DKK som refunderes mod aflevering af kvitteringer.

Kasko dækker ikke indvendige skader på interiør og løsdele. Til information er der en selvrisiko ved hver skade udvendig på autocamper på Kr.8000.

 

Alvorlige skader:

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejere efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med Udlejer

Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v.
SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved reparationer under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning.

 

Eksempler på skader:

Fejlagtig påfyldning af diesel i ferskvandstanken indebærer udskiftning af denne tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren.

Fejlagtig påfyldning af brændstof- noget andet end diesel – kan resultere i ødelagt motor, der dermed skal udskiftes. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren.

Manglende påfyldning af AdBlue kan medføre at motoren ikke vil starte. 
Lejer har ansvaret for påfyldning af AdBlue på samme vilkår som med opfyldning af diesel.

Glemmer lejer at lukke beboelsesdelens sidevinduer og tagvinduer under kørsel, og disse beskadiges af træer, m.v. eller rives af i vinden, står udbedringen for lejers regning.

Skader på markise der skylles den ikke rulles ind i dårligt vejr betales af lejer.

 

Ulykker:

Ved ulykker skal Udlejer kontaktes omgående. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden på dem i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til forsikringspapirerne. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.

 

Tyveri:

Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. Udlejer har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der ofte dækker for alt lejers gods, såfremt indbruddet politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport, og at en kopi medbringes til udlejer.

 

Forsikring:

I lejen er der inkluderet fuld kasko. Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil.

Forsikringen er dækkende i de fleste europæiske lande, dog er der ikke gældende forsikring og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Marokko, Israel, Rumænien og det tidligere Sovjetunionen.

 

Forbehold og garanti fra udlejer:

Udlejeren tager generelt forbehold for, udstyr, priser, beskrivelser og trykfejl.

Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade, tekniske fejl eller forsinket levering fra tidligere lejer, eller af anden grund, vil lejen blive udskudt eller ophævet, ved ophævelse bliver det fulde lejebeløb og depositum tilbagebetalt.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder, elinstationer, vandhane, toilet, m.v.

 

Selvrisiko:

I forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafik skade og andre skader, er der en selvrisiko for lejer på 8.000 DKK pr. skade. Det er helt forsikringsbranchens regler, der er gældende.

Skader efter fejlagtig betjening af autocamperen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af selvrisikoforsikringen og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer.

Forsikringsselskabet betragter hver enkelt skade separat med individuel selvrisiko. Hvis føreren/lejeren i en trepunktsvending først bakker ind i et træ for derefter at køre frontalt ind i en lygtepæl, betragtes det som værende 2 adskilte skader med hver sin selvrisiko.

 

Aflevering:

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves 1.000 DKK pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i.

Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke.

Ved aflevering laver udlejer en stikprøvegennemgang af autocamperen sammen med lejer. Alle fejl, mangler og skader noteres på afleveringsrapporten, hvorefter denne underskrives af såvel lejer som udlejer. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for ikke registrerede fejl, mangler og skader, såfremt der ikke er oplyst om disse ved aflevering. Ved forsinket aflevering eller aflevering udenfor normal åbningstid forbeholder udlejer sig i sin ret til at foretage gennemgang af autocamperen efter at lejer er taget afsted.

 

Tjekliste ved aflevering:

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand.

 • Tjek at I ikke har efterladt noget i skabe, handskerum, under madrasser, m.v.
 • Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på samme vis, som det er udleveret.
 • Bad og toilet skal være rengjort.
 • Toiletkassetten tømmes helt. Der skal altså ikke være sanitetstabs, vand eller andet i toiletkassetten.
 • Køleskab og fryser tømmes og rengøres.
 • Komfuret rengøres.
 • Alle overflader, herunder borde, skabe og gulve, rengøres.
 • Ovn skal denne ligeledes være rengjort.
 • Spildevandstanken tømmes
 • Skrald smides ud.
 • Brændstof (diesel) fyldes op.

 

Udvendig rengøring er den del af startgebyret.

 

Rengøring:

Såfremt rengøring, m.v. fra ovenstående tjekliste fremstår som værende mangelfuld, opkræves dette i forbindelse med udbetaling af depositum.

Ved ekstraordinær indvendig rengøring opkræves 400 DKK pr. påbegyndt halve time, (Eks. pletter på hynder og sæder) Ved manglende tømning af spildevands- og toiletkassette opkræves 500 DKK.

Manglende brændstof opkræves med dagsprisen plus 400 DKK i arbejdstid.

Der tages forbehold for at der i weekender samt i hverdagen efter kl. 16.00 Fredag kl 14 er begrænset mulighed for at kontakte Auto Claus I absolut nødstilfælde kan Auto Claus kontaktes på mobil:40385019 send evt. SMS.